Linnapea vapimärk

 

Vapimärgi annab linnapea füüsilistele isikutele väljapaistva või järjepideva tegevuse eest austuse avaldamiseks. Kalendriaastas antakse välja kuni kümme vapimärki. Vapimärgi andmise otsustab linnapea ja vapimärgiga kaasneb tunnistus. Vapimärke antakse välja alates 2012. aastast.

Linnapea vapimärgi omanikud:

Kalvi Kõva (2020) - olulise panuse eest hooliva ja lastesõbraliku Võru arengusse

Silvi Jansons (2020) - pikaajalise ja mitmekülgse panuse eest Võru kultuuriellu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siiri Toomik (2019) - Võru linna ajaloopärandi pikaajalise ja täpse talletamise ning särava esitlemise eest linna külalistele

Aimi Hollo (2019) - pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi  majandamisel ja  tulemusliku töö eest ajaloopõllu harimisel

Silja Otsar (2019) - värvikale õpetajale hingestatud ja tulemusliku töö eest noortele muusika õpetamisel ja koorilaulu edendamisel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elmar Susi (2018) - legendaarsele ja värvikale õpetajale hingestatud ja tulemusliku töö eest noorte harimisel ning eeskujuks olemise eest aktiivse liikujana ja tervislike eluviiside järgijana, samuti olulise ühiskondliku panuse eest Võru linna arengusse

Väino Marjak (2018) - pühendunud ja suure hoolivusega tehtud töö eest puuetega inimeste huvide eest seismisel ja nende ühistegevuse organiseerimisel

Rutta Sarik (2018) - pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Võru Lasteaed Sõleke majandamisel ja laste heaolu tagamisel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erja Arop (2017) - Võru kultuurielu aktiivne edendaja ja suurepärane muusikapedagoog

Jukka Alkio (2017) - pikaajalise ja südamliku sõprussuhte loomise ning hoidmise eest Võru ja Laitila linna vahel

Jaan Randvere (2017) - viljaka ja mitmekülgse tegevuse eest muusikapedagoogi ja dirigendina Võru linna muusikaelu kujundamisel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heino Vildo (2016) - Võru kultuurielu aktiivne edendaja, puhkpilliorkestri traditsioonide jätkaja ning suurepärane muusikapedagoog

Raiko Palm (2016) - hingestatud ja tulemusliku töö eest Võru linna arendamisel

Olavi Ruitlane (2016) - Tamula järve ja Võru linnaelu vääristamise eest eesti kirjanduses

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aila Kikas (2015) - viljaka  panuse eest Võru noorte käeliste oskuste ja loominguliste võimete arendamisel

Helve Sibul, Katrin Martinfeld (2015) -  pikaajalise panuse eest Võru koolielu arengusse

Tiina Hallimäe (2015) -  hingestatud ja tulemusliku töö eest Võru linna arendamisel

Merike Õun (2015) -  pikaajalise, hingestatud ja tulemusliku töö eest Võru linna kodanike liikumisharrastuse ja tervislike eluviiside edendamisel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artur Ruusmaa (2014) - viljaka panuse ja koostöö eest Võru linna ajaloolise mälu säilitamisel

Astrid Hurt (2014) - Võru Pensionäride Päevakeskuse pühendunud arendamise eest

Aksel Saal (2014) - viljaka treeneritöö ja pühendunud panuse eest Võru linna võrkpalli arengusse

Ene Kons (2014) - pühendunud töö ja hooliva suhtumise eest

Ülevi Eljand (2014) - väljapaistva panuse eest Võru linna arengusse

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urve Allas, Dmitri Bondarev, Peeter Saar, Kairi von Wolff, Virgu Treimut, Peeter Saan (2013)  - panuse eest Võru linna arengusse

Christian Gatard (2013) - Võru linna rahvusvaheliste suhete avardamise eest

Ilmar Kudu (2013) - Võru muusikaelu ja muusikahariduse pikaaegse ja tulemusliku arendamise eest

Heiki Kelp (2013) - viljaka panuse eest Võru kultuurielu korraldamisel

Tarmo Tagamets (2013) - jõulise panuse eest Võru teatrielu edendamisel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inge Parv, Enno Raag, Maia Anderson, Tõnu Anton, Meelis Munski  (2012) - panuse eest Võru linna arengusse