Haridus- ja kultuuriosakond  (põhimäärus)

Ametikoht Ametniku nimi Tegevusvaldkond  Telefon, e-post Lisainfo, vastuvõtuaeg
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja  Peep Poltimäe osakonna töö juhtimine,  omavalitsuste vaheline arvlemine, õpilastransport, noorte projektlaagrite üle  järelevalve teostamine, spordiregister

785 0937, 508 8418

peep.poltimae@voru.ee

Kab 29 
K 14.00 - 17.00
N 9.00-12.00

Haridusspetsialist  Anita Kikas kooli määramine, koolikohustuse täitmise kontroll, hariduse arengukavad, lasteaia õppekulu maksmisest vabastamine, ranitsatoetused

 

785 0911, 5305 7819

anita.kikas@voru.ee

 

Kab 29
Kultuurispetsialist  Inge Tolga kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused ja arengukavad, avalike ürituste korraldamise taotlused, eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle järelevalve teostamine

785 0904, 518 6850

inge.tolga@voru.ee

Kab 29