Ettevõtjale


Alustavad ja tegevettevõtjad saavad ettevõtlusalast nõu Võrumaa Arenguagentuurist.  
Kontakt:
SA Võrumaa Arenguagentuur 
Jüri 12, Võru 65605

 

Kasulikud lingid ettevõtlustoetuste kohta:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetused
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetused
Eesti Teadusagentuuri nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetus (toetust tutvustav infovoldik)
Kredex'i laenud ja käendused
Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus
Euroopa Liidu toetused
 

Ettevõtluskeskkond
 

Võru linnas on 01.01.2016. a. seisuga registrisse kantud 1749 juriidilist isikut, neist osaühinguid on 971 ning füüsilisest isikust ettevõtjaid 333.
 


Võrus tegutsevad ettevõtted on registreeritud Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) järgi 336 erineval tegevusalal. Kõige rohkem on linnas hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtteid, seejärel hoonetehalduse ettevõtteid ning siis juuksuri- ja muu iluteeninduse tegevusalal tegutsevaid ettevõtjaid. 

 


1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis tõi kaasa muudatusi ka paljudes teistes eriseadustes (nt. kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, turismiseadus jne).
Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. 
 Info erinõuetega tegevusalade kohta on kättesaadav Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel: Erinõuetega tegevusalad MTR-s alates1.07.2014