Esimene klass 2017

 

Võru Linnavalitsusele 1. novembriks 2016 lapsele elukohajärgse kooli määramiseks esitatud taotluste alusel on kõikidele Võru linna lastele määratud kool. Lastele, kelle kohta taotlust ei esitatud, määrati kool linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega. Alljärgnevas nimekirjas on lapsed, kelle kohta on avaldus esitatud ning vanem on andnud selgelt loa oma lapse nime avalikustamiseks veebilehel. Infot lapsele määratud kooli kohta saab e-posti aadressilt anita.kikas@voru.ee või telefonilt 785 0911.

Hiljemalt 31. maiks 2017 peab vanem esitama lapsele määratud elukohajärgsesse munitsipaalkooli järgmised dokumendid:

1) taotlus;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaardi;
6) foto sisseastujast, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja pakutakse seda järgmisele soovijale.

Võru Kreutzwaldi Kool

XXX
Stanislav Avdashov
Kentis Bušujev
Miia Haak
Hanna Eliise Haidak
Mairo Henno
Kertu Loviisa Hummal
Loore Hõrak
Kert Hüvato
Marii Ilves
Lisete Ilves
Markus Ilves
Johan Martti Jeedas
XXX
Robin Kalanepp
Oliver Kalkun
Kelly Kallas
Andra-Helena Kallas
Kedy Lota Kallavus
Liisi Kaupmees
Liis-Marii Keskküla
Annabel Kiisk
XXX
Anell Kookmaa
Ron Johan Koort
Saskia Kund
Maksim Kundelev
Laura Külla
XXX
Lisethe Laiv
XXX
Karl Robin Land
Kris-Matias Liebenau
Rommel Lokk
Keity Lisette Lusbo
Emma-Liisa Luts
Heili Luukas
Hele-Riin Läte
Martin Major
Emily Ethel Meldre
Mirco Michelson
XXX
Andreana Mõttus
Robin Mõttus
Artur Märdimäe
Ryan Nagel
Delisa Nassar
XXX
Kertu-Katriin Oja
Evert Ojaots
Kristjan Ojaveer
Sebastian Orav
Georg Erik Org
Isabel Paat
Merian Palm
Rasmus Palojärv
Elisabet Pedras
XXX
Berit Poola
XXX
Carlos Prätz
XXX
Randel Põldsaar
XXX
Gemma Aleksandra Ratas
Marten Raud
Kärt-Getter Rest
Mia Lissandra Rogalevitš
Agneta-Lisell Saag
Marii Saarme
XXX
Daniil Stanitsenko
Anni Maria Zeno
Hardi Taaber
Edward Tambets
Mathias Tamm
Meribel Tammemägi
Paula Tammik
Tristan Tammik
XXX
Hardi Thal
Markos Mattias Tiisler
Laura Tolk
Trevor Tsopp
Ita Emilia Tupp
Delisa Tähe
Danel Udras
Eliise Vaaks
Rasor Vaas
Rasmus Vaikmets
Gerrit Veesaar
XXX
Stella Margaret Vislapuu
Liisbeth Võrno
Sara Väljan
Cesime Jasmin Yavuz

Võru Kesklinna Kool

Kert Ausin
Kevari Boitsov
Kennert Boitsov
Kirill Daradanov
Janelle Eelsoo
Erki-Sven Eensalu
Kadri Haav
Markus Ilumets
Hanna-Liisa Kallas
Laureen Kaver
Braian-Andreas Kiudmaa
XXX
Brianna Maria Lauring
Vairo Ander Lepp
Gert Lumi
Mia Lõhmus
Gert Markkus Metslind
Eero Mikk
Tormis Mirontšuk
Robert Märtin
Markus Nagel
Keven Palojärv
Kevin Parisson
Helena Pihlapuu
Robert Pihlapuu
Miko Pillman
Sten Morton Poimu
Karoliina Pruul
XXX
Ralf Puusepp
Ketriin Päike
Deliise Rammo
Marleen Raudsepp
Rasmus Eric Rose
Mari-Liis Salmus
Kristofer Sarvin
Dan Sebastian Silm
Sandra Sumerkina
Kristiina Sumerkina
Sepo Sõmer
Otto Simon Süving
Emili Taaber
Tauri Tamm
Oskar Torm
Aleksandr Ustjanov
Simon Vendla
Elina Viilu
Jaanika Voitka

Kooli valik peale elukohajärgse kooli määramist

Juhul, kui vanem soovib valida lapsele teise kooli või on tegemist mõne teise omavalitsuse lapsega, kelle vanemate sooviks on koolitee alustamine Võru linna koolis, tuleb teha taotlus kooli astumiseks otse koolile järgmistel kontaktidel:

Võru Kreutzwaldi Kool
aadress: Kooli 7
e-post: kool@vkrk.edu.ee
info telefonil: 782 8100

 

Võru Kesklinna Kool
aadress: Vabaduse 12
e-post: kesklinn@tamula.edu.ee
info telefonil: 782 3636

Koolid võtavad avaldused vastu, kuid vastus koolikoha saamise kohta tehakse pärast 31. maid 2017. Selleks ajaks on selgunud, kas peale elukohajärgse kooli määramise nimekirjades olevate laste vanemate poolt kooli astumise taotluste esitamist on tekkinud koolides vabu kohti. Nimetatud vabade kohtade täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: esmajärjekorras antakse koht koolis lastele, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel olnud viimase aasta jooksul katkematult Võru linn. Nende hulgast eelistatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed õpivad või kelle vähemalt üks lapsevanem töötab samas koolis.

Täiendav info:

Võru Linnavalitsuse haridusspetsialist Anita Kikas
telefon 785 0911 või e-posti aadress anita.kikas@voru.ee