ERIOLUKORRAST VÄLJUMINE
 

 

KLIKI PILDIL, et saada täpsemat infot piirangute leevenemise ajakava ja kehtivate piirangute kohta. 

 

 

Piirangud, mis jäävad kehtima:
1.
 Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.
2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni.
3. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.
4. Ööklubid on suletud.
5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus.
6. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.
7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).
8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).
9. Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).
10. 2+2 reegel.
 

LINNAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS
 

 • Linnavalitsuse ruumides kodanike vastuvõttu ei toimu. Inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel http://www.voru.ee/et/ametnikud5
 • Linnavalitsuse infosaal on avatud. Lõuna kell 12-13.
 • Rahvastikutoimingute menetlemise kohta loe lähemalt: http://www.voru.ee/tt-rahvastikuregistri-toimingud
 • Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt).
 • Linnavalitsus palub isiklikult vastuvõtule pöörduda ainult äärmisel vajadusel ja võimalusel, esmalt võtta kontakti ametnikuga telefoni või e-posti teel
 • Kirjalikud taotlused/avaldused saab postida /tuua infosaali või sotsiaaltööosakonna uste juures asuvatesse postkastidesse.
   

SOTSIAALABI
 

 • Palume endiselt linna elanikel jälgida oma naabruskonda ja teavitada sotsiaaltööosakonda puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa toetuda toimetulekul lähedaste abile. Linna sotsiaaltööosakond on kättesaadav telefonil 5307 6521.
 • Oleme valmis pakkuma hädasolevatele inimestele koduteenust, mis tagab muuhulgas toidu ja ravimite toimetamise abivajajale koju.
 • Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast. Vajadusel aidake neid!
 • Linna sotsiaaltööosakond jätkab oma tööd telefoni ja e-posti teel. Vastavad kontaktid on leitavad linna kodulehel ning linnavalitsuse ja sotsiaaltööosakonna uksel. Vajadusel otsekontaktiks ametnikuga palume sellest anda teada telefoni teel. Vältimatu otsekontakti korral palume järgida 2+2 reeglit ja vajadusel kasutada isikukaitsevahendeid.
 • Dušiteenusest! Võru linnasauna avamiseni on linnaelanikel, kellel puuduvad tingimused enese sooja veega pesemiseks võimalik kasutada Nöörimaa Tugikodu poolt korraldatavat dušiteenust. Teenuse vajadusest palume anda teada telefonil 5218725 või e-posti aadressil maarika.loodus@voru.ee

HARIDUS
 

 • Võru linna koolid jätkavad distantsõppel õppeaasta lõpuni. Kontaktõpe on osaliselt taastatud alates 18. maist Võru Järve Koolis ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis ning alates 25. maist Võru Kesklinna Koolis ja Võru Kreutzwaldi Koolis.
 • Lasteaiad on avatud. Lasteaedades kehtib endiselt kord, mille kohaselt lapsed võetakse vanematelt vastu ja antakse üle lasteaia hoovis ning lapsevanemad ei sisene lasteaia ruumidesse.

 • LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA!
 • Lasteaia kohatasust vabastamine! Kõik Võru linna MUNITSIPAALLASTEAIA teenust kasutavad lapsevanemad on vabastatud erandkorras 2020. aasta märtsi-, aprilli- ja maikuu kohatasu maksmisest.
 • Samuti otsustati vabastada lapsevanemad 2020. aasta märtsi-, aprilli- ja maikuu eest huvikooli õppetasu maksmisest nendes õpperühmades, kus kaugõpe pole võimalik.
  Võru Muusikakool: poistekoor, tüdrukutekoor, orkestri- ja bändiõpe, rühma eelkool.
  Võru Kunstikool: kunsti õppesuuna eelõpe ja eelõpe 0,5 koormusega, tantsu õppesuuna eelõpe.
  Võru Spordikool: eelkooli huviõpe.

 • Võru linna huvikoolide (muusikakool, spordikool ja kunstikool) 2020. aasta maikuu õppetasusid vähendati poole võrra. 
   

AVALIKUD ÜRITUSED


https://www.riigiteataja.ee/akt/322052020007 (COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud)

Alates 1. juunist 2020. a on lubatud avalikud üritused juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 50 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 100 inimest.

 

ÜHISTRANSPORT
 

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus taastab alates 18.05.2020 maakonnaliinide toimimise eriolukorra eelsel kujul. Taas käivitatakse ning ennistatakse kõikide liinide sõiduplaanid, mis said ajutiselt mõjutatud. 
Kuigi eriolukord on lõppemas ning piirangud leevenemas, palume siiski ühistransporti mitte kasutada, kui tunnete end haigena. Kui see on siiski möödapääsmatu, palume kanda nii enda kui kaasreisijate tervise huvides kaitsemaske.
Lisaks eriolukorra lõppemisega taastub maakonnaliinidel ka tavapärane enda sõidu valideerimise kohustus. Bussi sisenedes tuleb öelda bussijuhile enda reisi sihtpeatus, misjärel tuleb panna sõidukaart vastu validaatorit.
Sobiva sõiduvõimaluse leidmiseks kasutage REISIPLANEERIJAT:  https://m.peatus.ee/reisiplaneerija?lang=ee