EESKOSTE SEADMISE NÕUSTAMINE

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus Eestkoste seadmise otsustab kohus isiku enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või linnavalitsuse avalduse alusel.Eestkoste seatakse täisealise piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. 
Kestvus Eestkoste seadmise nõustamine toimub vajaduspõhiselt.
Õigusakt Perekonnaseadus
Vastutajad

Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja Maarika Pilt, tel 785 0943, 521 1290 e-post maarika.pilt@voru.ee

Sotsiaaltööosakonna sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Helena Jakobson, tel 785 0924; 5213660 e-post helena.jakobson@voru.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud Eestkoste seadmise nõustamiseks on vajalik isiklikult pöörduda sotsiaaltööosakonda.
Vajaminevad dokumendid Isikut tõendav dokument