Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek

1. Taotletav detailplaneeringu ala

Dieses Feld ist vorgeschrieben.

2. Üldandmed

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.

3. Detailplaneeringu lähtematerjal

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.

4. Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded

Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.
Dieses Feld ist vorgeschrieben.

5. Tehnovõrgud

6. Taotluse kohustuslikud lisad

1. Katastriplaani ja omandiõigust tõendavate dokumentide koopiad, 2. Volikiri (volitatud isiku puhul), 3. Asendiplaan, 4. Lahendusskeem

Dieses Feld ist vorgeschrieben.