ABIELU REGISTREERIMINE (alates 1. jaan. 2018)

 

TEENUSE ÜLDANDMED

Kirjeldus
Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
 
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara valiku korral liigub info abieluvararegistrisse abielukande tegemisel perekonnaseisuametniku poolt.
Kestvus
Abieluavalduse saab esitada Võru Linnavalitsusele kuni kuus kuud enne abielu sõlmimise kuupäeva. Abieluavaldus peab olema esitatud üks kuu enne abielu sõlmimise kuupäeva. (Nt abielu soovitakse sõlmida 18.08.18, siis abieluavalduse saab esitada alates 19.02.18. Abieluavaldus peab olema esitatud 17.07.18)  
Perekonnaseisuametnik märgib abiellumisavaldusele abiellujatega kokku lepitud abiellumise aja ja abielu sõlmimise koha. 
Õigusaktid
Vastutaja Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai, kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Kohapeal

Vajalikud sammud Vajalik isiklik kohaletulek Jüri 11, Võru linn.

Abielusid sõlmivad Kersti Kattai ja Anneli Nelk.

Abieluavaldusi võtavad vastu:
Kersti Kattai kersti.kattai@voru.ee, tel 785 0945, 5302 1937
Anneli Nelk anneli.nelk@voru.ee, 785 0901
Sirje Randver sirje.randver@voru.ee, 785 0914

Vastuvõtujad: E 1417, T 912, 1316, K 1316, N-R 912.

Viide
Hind
Abielukande tegemise eest tasutakse riigilõivu 30,00 eurot. 
Riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist, st abieluavalduse esitamist.
 
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakontod:
Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
 
Viitenumber: 10294002000163, selgitus: abielukande tegemine
Riigilõivu on võimalik maksta ka sularahas või kaardiga Võru Linnavalitsuses.
Pidulik kombetalitus
Piduliku kombetalituse läbi viimise teenuse hinnad: 

Tasuda hiljemalt nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist:
Saaja: Võru Linnavalitsus
SEB Pank  EE891010 4020 0700 3009, SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Swedbank  EE682200 2210 1339 0065, SWIFT/BIC: HABAEE2X
Selgitus: abielu pidulik kombetalitus
Vajaminevad dokumendid
Vajaminevad dokumendid:
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • sünnidokument, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus (või -tõend) või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
  • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.
 
Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

 

LOE LISAKS
Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
Abiellumisavalduses väljendavad abiellujad soovi sõlmida omavahel abielu. Nad kinnitavad, et ei esine abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid. 
Abielu sõlmimisel säilitab isik senise perekonnanime või valib uue perekonnanime. Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi või koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest. Abielu eel viimati kantud perekonnanimi ja sellele järgnev abikaasa perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest. Kahest nimest koosnevat perekonnanime, mis on antud abiellumisel, ei või anda lapsele.
 
Abielluda soovijad võivad varasuhte ja(või) perekonnanime eelistust kuni abielu sõlmimiseni muuta, esitades isiklikult ja kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult ühise avalduse eelistuse muutmiseks perekonnaseisuametnikule, kellele esitati abiellumisavaldus.
 
Kui abiellujad soovivad muuta abieluavaldusel olevat abiellumise aega ja kohta, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks abiellujatest.