AMETNIKE HARIDUSED

 

Ametikoht Ametniku nimi Haridus Eriala
Linnapea Anti Allas kõrgharidus maakorraldus
Abilinnapea  Toomas Sarapuu kõrgharidus sotsiaaltöö
Abilinnapea  Sixten Sild kõrgharidus keemia
Linnasekretär  Ülle Müürsepp kõrgharidus õigusteadus
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maia Anderson kõrgharidus ärijuhtimine
Dokumendihalduse vanemspetsialist  Maire Agar keskeriharidus rätsep
Perekonnaseisutoimingute spetsialist Kersti Kattai keskeriharidus algklasside õpetaja
Avaliku teabe spetsialist Anneli Nelk kõrgharidus ettevõtlus ja finantsjuhtimine
Registripidaja  Sirje Randver keskharidus  
Infotehnoloog- nõunik Allan Liblik kõrgharidus elektroonikainsener
Infotehnoloogia spetsialist Raul Jaanimets keskharidus  
Avalike suhete spetsialist  Marianne  Mett kõrgharidus humanitaarteadused
Arendusjuht  Tiina Hallimäe kõrgharidus ökonoomika ja ettevõtlus
Arenduspetsialist  Kait Kabun kõrgharidus sotsioloogia
Juriidilise osakonna juhataja  Esko Hillep kõrgharidus õigusteadus
Jurist-nõunik  Helin Potter kõrgharidus õigusteadus
Haridusnõunik  Anita Kikas kõrgharidus koolikorraldus
Kultuurinõunik  Inge Tolga rakenduskõrgharidus eesti keel teise keelena
Sotsiaaltööosakonna juhataja  Eve Ilisson kõrgharidus sotsiaalteadus
Sotsiaaltööosakonna juhataja asetäitja  Maarika Pilt rakenduskõrgharidus sotsiaaltöö
Sotsiaaltööspetsialist  Eve Tšegurov keskeriharidus tööstuskaupade kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine
Sotsiaaltööspetsialist  Siiri Martinson keskharidus  
Lastekaitsespetsialist  Merike Aasmäe kõrgharidus sotsiaalteadus, kutsetunnistus nr 152950, sotsiaaltöötaja tase 6, spetsialiseerumine lastekaitse 
Lastekaitsespetsialist Hannela Teaste kõrgharidus sotsiaalteadus, kutsetunnistus nr 152943, sotsiaaltöötaja tase 7, spetsialiseerumine lastekaitse
Lastekaitsespetsialist Kristi Asser kõrgharidus sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja Helena Jakobson keskeriharidus, (omandab rakenduslikku kõrgharidust)

kaubandus, ärindus, (sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus)

Linnamajanduse osakonna juhataja  Tauno Asi kõrgharidus tehnikateadus
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja  Risto Aim kõrgharidus aiandus
Peaarhitekt Diana Vene rakenduskõrgharidus rakendusarhitektuur
Arhitekt-planeerija Sirli Kokk kõrgharidus maastikuarhitektuur
Keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv kõrgharidus agronoomia
Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist  Anne Vahtla kõrgharidus maastikuarhitektuur
Linnavarade vanemspetsialist  Eve Saaremägi kõrgharidus ettevõttemajandus
Planeerija-projektijuht Valdeko Lukken kõrgharidus maastikuarhitektuur
Maanõunik      
Ehitusjärelevalve spetsialist  Rain Raitar kõrgharidus ehitusinsener
Ehitusspetsialist  Kalmer Vislapuu kõrgharidus maaehitus
Majandusspetsialist  Egon Taal keskeriharidus metallide lõiketöötlemine
Kalmistu järelevalve spetsialist  Asa Mõttus keskeriharidus agronoom
Rahandusosakonna juhataja  Kerstin Tammjärv kõrgharidus kaubandusökonoomika
Pearaamatupidaja  Hele Purge keskeriharidus raamatupidamine
Pearaamatupidaja asetäitja  Kati Pintmann kõrgharidus ärijuhtimine
Ökonomist  Piret Kooser kõrgharidus ettevõtte ökonoomika
Sisekontrolör Sirje Peris kõrgharidus raamatupidamine ja analüüs
Volikogu referent Liisi Kondratjeva rakenduskõrgharidus korrektsioon