17.10.2018 Võru linnavolikogu istung 17. oktoobril

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2019-2023", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Ühtlasi tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 mää...  Loe edasi »

16.10.2018 Linnavalitsuse istung 16. oktoobril
16.10.2018 Vilja tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine
11.10.2018 Linnavalitsuse istung 11. oktoobril
04.10.2018 Võru linn tunnustas ja tänas õpetajaid
03.10.2018 Linnavalitsuse istung 3. oktoobril
02.10.2018 Niidu tn 5 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine