Kivi tn 12b, Kivi tn 12a, Kivi tn 13, Ringtee 4, Ringtee 6, Ringtee 8 ja nende vahelise maa-ala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: OÜ Selista Ehitus
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 22.02.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 21.01.2009
Kehtestamine: 08.04.2009
Arhiivikood: 186-DP-09

Detailplaneeringu failid