Vabaduse väljaku, vabaduse ja Jüri tänavate vahelise maa-ala kuni Jüri tn 19 krundini detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: Arhitektibüroo Siim&Põllumaa OÜ
 

Algatamine: 11.08.2004
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 20.06.2007
Kehtestamine: 12.09.2007
Arhiivikood: 171-DP-07

Detailplaneeringu failid: