Jüri 25, 25a, 27 ja Liiva 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: TÜ Pächter
Koostaja: Kurmik Projekt OÜ
 

Algatamine: 31.05.2006
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 29.11.2006
Kehtestamine: 17.01.2007
Arhiivikood: 149-DP-07

Detailplaneeringu failid: