Vabaduse tänava, Koreli oja, Uue tänava ja Petseri tänava vahelise ala, välja arvatud positsioon 41, detailplaneering
 
Staatus: kehtestatud
Tellija: Võru Linnavalitsus
Koostaja: Võru Linnavalitsus
 

Algatamine: 27.10.2004
Asendiplaan
Vastuvõtmine: 31.08.2005
Kehtestamine: 17.10.2005
Arhiivikood: 122-DP-2005

Detailplaneeringu failid: