26.04.2018 Toome tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võru Linnavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 167 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Toome tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Avalik väljapanek toimub 11.–25.05.2018 linnavalitsuse infosaalis (Jüri tn 11). Detailplanee...  Loe edasi »

25.04.2018 Männiku tn 39 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
19.04.2018 Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
19.04.2018 Linnavalitsus ootab Võru linna teenetemärgi kandidaate
18.04.2018 Linnavalitsuse istung 18. aprillil
11.04.2018 Linnavolikogu istung 11. aprillil
11.04.2018 Linnavalitsuse istung 11. aprillil